Contributie

Algemeen

De contributie kan alleen per bank worden betaald en dient bij voorkeur maandelijks en vooraf te worden voldaan op bankrekening NL65 RABO 0363 7066 90 t.n.v. Mexs*2000. Graag de naam/namen vermelden bij uw betaling.

Aanmelden kost 1 malig €5,00.

Ook over de vakantie periode is contributie verschuldigd. De opzegtermijn is 2 maanden, ingaande op de 1e dag van de eerstvolgende maand. Opzegging kan telefonisch of schriftelijk worden gedaan bij onderstaand adres van de ledenadministratie.

Voor opzeggingen kunt u terecht bij:

Karin Medema
Hoofdstraat 183
9982 AE Uithuizermeeden
tel. 06-20082171
per e-mail formulier: bericht aan ledenadministratie.

Voor vragen omtrent financiën kunt u terecht bij:

Chantal van der Molen
tel. 06-49648781
per e-mail formulier: bericht aan ledenadministratie.

Afdeling gymnastiek

  • Peuters en kleuters €9,00 per maand.
  • Meisjes 1/2/3 en jongens €10,00 per maand
  • Selectiegroepen €12,00 per maand.
  • Dames €12,00 per maand

Afdeling Galm

€88.00 per jaar (= 30 lessen/8 maanden). Dit bedrag mag ook in 8 termijnen van €11,00 worden betaald.