E-Mail instellen

Voor het gebruik van een e-mail account van Mexs*2000 kan er gebruik worden gemaakt van de standaard webmail voorziening op: http://webmail.magicservices.nl. Het kan in voorkomende gevallen handiger zijn om het e-mail account op te nemen in een eigen e-mail applicatie op de computer of de tablet. In alle gevallen zijn de volgende gegevens nodig:

Gebruikersnaam: {voorbeeld}@mexs2000.nl
Wachtwoord : {Het verstrekte wachtwoord}

Vervang bij gebruikersnaam voor het @-teken {voorbeeld} door hetgeen in het aan u verstrekte e-mail adres staat. Bijvoorbeeld info wordt info@mexs2000.nl. De gebruikersnaam is gelijk aan het e-mail adres dat u gebruikt.
Gebruik het wachtwoord dat u is verstrekt voor het door u te gebruiken e-mail adres.

Onderstaand de gegevens om een e-mail account op te nemen in een eigen e-mail applicatie:

Server voor binnenkomende mail Server voor uitgaande mail (SMTP)
Servernaam: magicservices.nl
Serverpoort: 993
Protocol: IMAP
Beveiliging: SSL/TSL (alle certificaten)
Servernaam: magicservices.nl
Serverpoort: 465
Protocol: SMTP
Beveiliging: SSL/TSL (alle certificaten)

Kies in de onderstaande tabs de door u gebruikte e-mail applicatie en volg de instructies die daar staan.

iPhone/iPad

Voor de beschrijving van Applie iPhone/iPad is een telefoon gebruikt. De schermen op een iPad tablet zien er iets anders uit maar de in te vullen gegevens zijn niet anders.Verder is het goed om te weten dat de afbeeldingen met een gedateerde versie van de software op een iPhone zijn gemaakt. In nieuwer versies kunnen de afbeeldingen er iets anders uit zien.

Ga, om te beginnen, naar Instellingen

ios1

Klik op E-mail, contacten, agenda’s.

ios2

Klik op Nieuw Account >.

ios3

Schuif het scherm helemaal naar onderen en klik op de optie Anders.

ios4

Klik op de optie Voeg mailaccount toe.

ios5

Vul bij Naam een logische naam in dat aansluit bij de functie van uw e-mailadres en laat het vooraf gaan met Mexs*2000. Bijvoorbeeld Mexs*2000 Secretariaat. In het veld E-Mail vult u het e-mail adres in dat u heeft gekregen voor het Mexs account. Dit is hetgeen de ontvanger krijgt te zien als afzender als u hem een berichtje stuurt. Geef in het veld E-mail het e-mailadres op dat u heeft gekregen voor het Mexs mailaccount. Vul in het Wachtwoord veld het wachtwoord in dat u bij het e-mail adres heeft gekregen. In het veld Beschrijving vult u een korte beschrijving van het account in waarmee u het account herkent in de mailapp. Klik op Volgende (rechts boven) om verder te gaan.

ios6

Selecteer de optie IMAP als dit nog niet is gebeurd. De velden Naam, E-mail en Beschrijving zijn al ingevuld met de gegevens uit het vorige scherm. U kunt deze hier eventueel nog aanpassen. Onder het kopje Server inkomende post vult u in het Hostnaam veld magicservices.nl in. Het Gerbuikersnaam veld vult u met het Mexs e-mailadres dat u heeft gekregen en het Wachtwoord veld vult u met het bijbehorende wachtwoord. Onder Server uitgaande post vult u in het Hostnaam veld magicservices.nl in. Het Gerbuikersnaam veld vult u met het Mexs e-mailadres dat u heeft gekregen en het Wachtwoord veld vult u met het bijbehorende wachtwoord. Klik op Volgende (rechts boven) om verder te gaan.

ios7

U kunt desgewenst de functie Notities uitzetten. (Deze wordt verder niet gebruikt.) Met een klik op Bewaar wordt het nieuwe Mexs e-mailaccount opgeslagen en kunt u het gebruiken in de e-mailapp.

Android

Van Android zijn er diverse variaties in omloop die elk een eigen weergave hebben van de diverse schermen. Het is daardoor ondoenlijk voor elke versie van Android apart een beschrijving te maken. Onderstaande beschrijving is gemaakt met een courante versie van Android. Het idee is op de andere versies hetzelfde. Het kan voorkomen dat de schermen er anders uit zien of net op andere plaatsen zijn te vinden. Toch zou het met onderstaande beschrijving moeten lukken een Mexs mailaccount op een Android apparaat aan te maken. Onderstaande is gemaakt op een tablet maar geldt ook voor telefoons met Android.

Android1

Ga naar het instellingen menu en zoek daarin het deel op dat over Accounts gaat. Klik daar op + Account toevoegen.

Android2

Klik op de optie E-mail. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat er een optie staat met E-Mail (IMAP) in dat geval kiest u voor die optie.

Android3

Geef in het veld E-mailadres het e-mailadres op dat u heeft gekregen voor het Mexs mailaccount. Vul in het Wachtwoord veld het wachtwoord in dat u bij het e-mail adres heeft gekregen. Klik vervolgens op de knop Handmatig instellen.

Android4

Klik, indien nodig, op de knop IMAP.

Android5

In het scherm met instellingen voor de inkomende server moeten een aantal velden worden ingevuld.In het veld Gebruikersnaam vult u het e-mail adres in dat u heeft gekregen voor het Mexs account. Het veld Wachtwoord bevat het wachtwoord dat u al eerder heeft ingevuld. Mocht het nodig zijn, dan kunt u dat hier opnieuw invullen. In het veld IMAP-Server vult u magicservices.nl in en in het keuzemenu Beveiligingstype selecteert u SSL/TLS (Alle certificaten toestaan). Als het goed is wordt het veld Poort voorzien van het getal 993. Indien nodig zet u dit zelf in dit veld. Klik op de knop Volgende voor de volgende stap.

Android6

In het scherm met instellingen voor de uitgaande server vult u het veld SMTP-Server met magicservices.nl. (De ‘smtp.’ aan de voorkant moet worden verwijderd.) in het keuzemenu Beveiligingstype selecteert u SSL/TLS (Alle certificaten toestaan). Als het goed is wordt het veld Poort voorzien van het getal 465. Indien nodig zet u dit zelf in dit veld. U zet, indien nodig , een vinkje in het vakje Aanmelden vereist en geeft als gebruikersnaam het Mexs e-mailadres op en als Wachtwoord het wachtwoord dat u heeft ontvangen bij het e-mail adres. Klink op de knop Volgende voor de volgende stap.

Android7

U kunt naar uw eigen goeddunken de accountopties aanpassen. Meestal staan de standaard waarden wel goed. Klik op de knop Volgende voor de volgende stap.

Android8

Geef het Account een naam, zodat u het later goed kunt onderscheiden van uw andere e-mail accounts. In de regel Uw naam (… stelt u een naam in dat als afzender wordt weergegeven in de mail die u verstuurd. Kies hier een logische naam dat aansluit bij de functie van uw e-mailadres en laat het vooraf gaan met Mexs*2000. Bijvoorbeeld Mexs*2000 Secretariaat. Dit is hetgeen de ontvanger krijgt te zien als afzender als u hem een berichtje stuurt. Met een klik op de knop Volgende is het aanmaken van uw Mexs e-mail account voltooid.

Windows 10 Mail

Er is met een vroege versie van Windows 10 al een beschrijving gemaakt voor het instellen van een Mexs e-mailaccount. Daarin zitten blijkbaar nog wat foutjes; op een gegeven moment worden de schermen in het Engels weergegeven. Daar waar nodig zal er tussen haakjes de Nederlandse vertaling worden aangegeven.

Open de Mail app:

w10-mail1

Klik op het tandwiel symbool.

w10-mail2

Klik aan de rechter kant van het scherm op accounts.

w10-mail3

Klik op + Accounts toevoegen.

w10-mail4

Er verschijnt een nieuw scherm. Klik onderin dat scherm op Advanced setup (Geavanceerd).

w10-mail5

Klik op Internet email.

w10-mail6

Vul bij Account name een naam in waaraan u later uw Mexs e-mail account in de e-mailapp kunt herkennen. In het veld Your Name een logische naam in dat aansluit bij de functie van uw e-mailadres en laat het vooraf gaan met Mexs*2000. Bijvoorbeeld Mexs*2000 Secretariaat. Dit is hetgeen de ontvanger krijgt te zien als afzender als u hem een berichtje stuurt. in het veld Incomming email server (Binnenkomende e-mail server) vult u magicservices.nl in. Selecteer in het keuzeveld Account type de keuze IMAP4. (Belangrijk!). In het veld User name (Gebruikersnaam) vult u het e-mailadres in van uw Mexs e-mailaccount. Het veld Password (Wachtwoord) vult u met het wachtwoord dat u heeft gekregen bij het Mexs e-mail account. In het veld Outgoing (SMTP) email server (Uitgaande (SMTP) e-mail server) vult u magicservices.nl in. Als laatste zorgt u ervoor dat in alle keuzevakjes onderin de vinkjes zijn gezet. Klik vervolgens op Sign-in (Aanmelden) om door te gaan.

w10-mail7

Op enig moment meldt de mailapp dat het klaar is met het aanmaken van het Mexs e-mailaccount. Klik op Done (Klaar).

In principe bent u nu klaar en kunt u het e-mailaccount gebruiken. Standaard staat de mailapp zo ingesteld dat het alleen de mail download zien van de laatste 90 dagen. Wanneer u alle mail wilt hebben moet er een aanpassing worden gemaakt in het account dat u zojuist hebt aangemaakt. Volg daarvoor de eerste twee stappen van het aanmaken van een nieuw account, zoals aan het begin van deze beschrijving is beschreven. In de derde stap klikt u op het zojuist aangemaakte account. Er opent zich een nieuw scherm.

w10-mail8

Klik op de regel Change mailbox sync settings (Wijzig mailbox synchronisatie instellingen).

w10-mail9

Wijzig in het keuzemenu Download email from (Download e-mail vanaf) in Any yime (altijd of alles) en klik op de knop Done (Klaar).

w10-mail10

Klik op de knop Save (Opslaan) om de nieuwe instelling vast te leggen.

MS Outlook

Van MS Outlook komen meerdere versies voor. De afbeeldingen zien er iets anders uit maar de inhoud van versie 2010 en 2013 zijn nagenoeg gelijk. Hieronder wordt het instellen van een Mexs e-mail account met MS Outlook 2010.

ol2010-1

Klik op de tab Bestand en klik op de knop +Account toevoegen.

ol2010-2

Klik op het bolletje Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren. Klik daarna op de knop Volgende >.

ol2010-3

Klik op het bolletje Internet e-mail en klik op de knop Volgende >.

ol2010-4

In het scherm Instellingen voor internet e-mail moeten een aantal dingen worden ingevuld. Vul in het veld Naam een logische naam in dat aansluit bij de functie van uw e-mailadres en laat het vooraf gaan met Mexs*2000. Bijvoorbeeld Mexs*2000 Secretariaat. Dit is hetgeen de ontvanger krijgt te zien als afzender als u hem een berichtje stuurt. In het veld E-mailadres vult u het e-mailadres in dat hoort bij het Mexs e-mail account dat u heeft gekregen. Kies bij het Type account voor IMAP. (Belangrijk dat u hier de goede optie kiest.) In het veld Server voor inkomende e-mail vult u magicservices.nl in. U vult in het veld Server voor uitgaande e-mail (SMTP) eveneens magicservices.nl in. Klik vervolgens op de knop Meer instellingen… dat een nieuw scherm opent:

ol2010-5

Klik op het tabblad Server voor uitgaande e-mail zet u een vinkje voor Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist. Selecteer het bolletje voor Dezelfde instellingen gebruiken als voor inkomende e-mail. Klik vervolgens op de OK knop waarmee u weer terug komt in het vorige scherm waarin u de accountgegevens voor het e-mailaccount heeft ingevuld. Klik in dat scherm op de knop Volgende >.

ol2010-6

Outlook controleert de door u ingevoerde gegevens. Als alles goed is gegaan ziet het scherm er zo uit als hierboven is weergegeven. (Als het fout is gegaan dient u de accountgegevens nog een keer goed te controleren.) Klik op de knop Sluiten.

ol2010-7

Bovenstaand scherm is het laatste scherm. Klik op de knop Voltooien om het instellen van het e-mail account af te ronden. Eenmaal terug in Outlook vindt u in Postvak IN van het Mexs-account een testmailtje van MS Outlook.

Windows live mail

Start Live Mail en klik op het tabblad Accounts.

wlm1

Klik vervolgens op het @-symbool waar het groene +-je in staat:

wlm2

Vul in het veld E-mailadres het e-mailadres in van het Mexs e-mailaccount dat u heeft gekregen. In het Wachtwoord veld gaat het wachtwoord dat u bij het e-mailadres heeft gekregen. Vul bij Schermnaam voor verzonden berichten een logische naam in dat aansluit bij de functie van uw e-mailadres en laat het vooraf gaan met Mexs*2000. Bijvoorbeeld Mexs*2000 Secretariaat. Dit is hetgeen de ontvanger krijgt te zien als afzender als u hem een berichtje stuurt. Zet een vinkje in het vakje voor Serverinstellingen handmatig configureren en klik op de knop Volgende.

wlm3

Selecteer als Servertype de optie IMAP. (Belangrijk!). Daarachter vult u het Serveradres in voor uitgaande e-mail. Dat wordt magicservices.nl. Het Poort veld (Geel weergegeven) erachter verandert u in 465. Plaats vervolgens het vinkje voor de opties Vereist een beveiligde verbinding (SSL) en Vereist verificatie.

In het veld Serveradres onder IMAP vult u magicservices.nl in. Het Poort veld erachter moet het getal 993 bevatten. Als het goed is wordt dit erin gezet wanneer u het vinkje zet in het vakje voor Vereist een beveiligde verbinding (SSL) onder het serveradres dat u zojuist heeft ingevuld onder IMAP. Mocht dit niet gebeuren dan kunt u het getal zelf veranderen in 993. De Verifieren met optie blijft staan op Niet-versleutelde tekst. als laatste vult u het veld Gbruikersnaam in met het e-mailadres van het account dat u voor Mexs gaat gebruiken. Klik op Volgende om deze stap af te ronden.

wlm4

Wanneer alles goed is gegaan krijgt u bovenstaande melding waarbij ‘webmaster’ bij u de naam is van uw e-mail account.

Apple mail

Voor onderstaande beschrijving is gebruik gemaakt van OS X 10.9 met Apple Mail waarin geen account is ingesteld. Voor het toevoegen van een account aan Apple Mail waarin al een account is ingesteld, kan een nieuw account worden aangemaakt via Mail (links boven) – VoorkeurenAccounts. Klik op het + teken om een nieuw account toe te voegen.

AppleMail1

Vul de naam in van het Account bij Volledige naam. Vul het e-mail adres in dat u gaat gebruiken namens Mexs in het veld E-mailadres en vul het bijbehorende wachtwoord in in het Wachtwoord veld. Apple Mail gaat proberen het account automatisch te configureren. Met de melding ‘Account moet handmatig worden geconfigureerd‘ wordt aangegeven dat Apple Mail dit niet kan doen. Door op de knop Maak aan te klikken komt u in de volgende stap

AppleMail2

U komt nu in het scherm voor de gegevens van de server voor inkomende mail. In deze stap kiest u voor de knop IMAP als dit nog niet staat geselecteerd. Vul in het E-mailserver veld magicservices.nl in. Als Gebruikersnaam vult u uw Mexs e-mail adres in en als wachtwoord het wachtwoord dat is verstrekt bij het e-mail adres. Klik op de knop Volgende om naar de volgende stap te gaan.

AppleMail3

Dit scherm gaat over de gegevens voor de server voor uitgaande e-mail. In deze stap vult u in het SMTP-server veld magicservices.nl in. Als Gebruikersnaam vult u uw Mexs e-mail adres in en als wachtwoord het wachtwoord dat is verstrekt bij het e-mail adres. Klik op de knop Maak aan. Na enige tijd wordt aangegeven dat er aanvullende accountinformatie is vereist (Geel gemarkeerd). Klik nogmaals op de knop Maak aan om de volgende stap te bereiken.

AppleMail5

In deze stap vult u in het veld Poort het getal 465 in en zet een vinkje in het vakje voor Gebruik SSL. Klik op de knop Maak aan om het account definitief aan te maken.

AppleMail6

U bent nu terig in het vertrouwde Apple Mail scherm waarin ook het account van Mexs is opgenomen. U kunt u met uw Mexs account mailen zoals u dat met uw privé account ook kunt doen.